Naš portal je namijenjen osobama koje žive ili su rođene u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori, Sloveniji ili Makedoniji.

Postanite dio naše stranice. Pronađite posao u svom gradu ili bilo gdje u svijetu.

Od januara 2011. godine naša agencija posreduje između kompanija i fotomodela, hostesa, promotera, modela i manekena. Imali smo preko 1200 članova, te mnoga uspješna posredovanja u oblasti marketinga. Želimo da svoje iskustvo i poslovne kontakte prenesemo na druge ljude, potpuno besplatno, jer je broj radnika koji traže siguran (stalni ili honorarni) posao sve manji, a potražnja raste iz dana u dan.

Pogledajte primjer kako smo objavili naše modele i hostese – kliknite ovdje.

Potrebno je da nam popunjen formular, jednu fotografiju i fotokopiju lične karte ili pasoša, pošaljete na ovjeru na naš info@ministarstvo.com.

Navedite na kojim mjestima želite raditi.

Vaše biografije ćemo besplatno objaviti na našem portalu.

Obrazac – možete kopirati ispod ili preuzeti sa linka – kliknite ovdje

Nije javno na stranici

Ulica i broj

Mjesto rođenja

Telefonski broj

Fb profil

Javno za stranicu

Ime i prezime

godina rođenja

e-mail:

Radno iskustvo:

obrazovanje:

Rad na računarima:

poznavanje jezika:

Lične karakteristike:

Tražim posao kao –

Tražim posao na mjestima –

Slažem se da će moji podaci i fotografija biti objavljeni na portalu https://www.ministarstvo.com/