Нашиот портал е наменет за луѓе кои живеат или се родени во Македонија, Србија, Хрватска, Бугарија, Босна и Херцеговина, Црна Гора или Словенија.

Станете дел од нашиот сајт. Најдете работа во вашиот град или каде било во светот.

Од јануари 2011 година нашата агенција посредува помеѓу компании и фото модели, хостеси, промотери, манекенки и манекени. Имавме над 1200 членови, и многу успешни медијации во областа на маркетингот. Нашето искуство и нашите деловни контакти сакаме целосно бесплатно да ги пренесеме на други луѓе, бидејќи бројот на работници кои бараат сигурна (постојана или хонорарна) работа се намалува, а побарувачката се зголемува од ден на ден.

Погледнете пример како ги објавивме нашите модели и хостеси – кликнете овде.

Пополнетиот формулар, една фотографија и фотокопија од лична карта или пасош треба да ни го испратите за проверка на нашиот info@ministarstvo.com.

Наведете на кои места сакате да работите.

Вашите биографии ќе ги објавиме бесплатно на нашиот портал.

Формулар – можете да копирате подолу или да преземете од врската – кликнете овде

Не е јавно на страницата

Улица и број

Место на раѓање

Телефонски број

ФБ профил

Јавно за страницата

Име и презиме

година на раѓање

е-пошта:

Работно искуство:

Образование:

Работа на компјутери:

Јазично знаење:

Лични карактеристики:

Барам работа како –

Барам работа на места –

Се согласувам моите податоци и фотографија да бидат објавени на порталот https://www.ministarstvo.com/