Ovo je primer kako bi izgledala Vaša buduća reklama / internet stranica na našem portalu. Kao primer smo uzeli vinariju. Naravno, ne morate stavljati ove stavke, već sami odlučite šta želite da objavite. U primeru smo objavili tekst na tri jezika, tj. dodali smo i na engleskom i ruskom jeziku, a Vi nam možete poslati i na drugim jezicima.

Tekst i fotografije trebate poslati na e-mail koji je naznačen na stranici KONTAKT.

 • O NAMA

Postojimo od … tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst t

 • NAŠE USLUGE / NAŠI PROIZVODI

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst V

 • NAGRADE / PRIZNANJA / ZAHVALNICE

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst

 • KONTAKT

Naziv kompanije

MB

PIB

Ulica i broj

Mesto

Telefon +38…

Viber

WhatsApp

E-mail

Website

Facebook

Instagram

Twitter

VKontakte

Snapchat

TikTok

YouTube

 • ABOUT US

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

 • OUR SERVICES / OUR PRODUCTS

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

 • AWARDS / RECOGNITIONS / ACKNOWLEDGMENTS

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

 • CONTACT

Company name

VAT

Street

Place

Phone +38…

Viber

WhatsApp

E-mail

Website

Facebook

Instagram

Twitter

VKontakte

Snapchat

TikTok

YouTube

 • О НАС

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

 • НАШИ УСЛУГИ / НАШИ ПРОДУКТЫ

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

 • НАГРАДЫ / ПРИЗНАНИЯ / БЛАГОДАРНОСТИ

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

 • КОНТАКТ

Название компании

НДС

Улица

Место

Телефон +38…

Вайбер

WhatsApp

Электронная почта

Веб-сайт

Фейсбук

Инстаграм

Твиттер

ВКонтакте

Снапчат

ТИК Так

YouTube