Uslovi korišćenja

Pristajete na objavljivanje Vaših biografija, onog trenutka kada nam dostavite na info@ministarstvo.com .

Zbog verodostojnosti, potrebno je da nam pošaljete i validan dokument (ličnu/osobnu kartu, pasoš/putovnicu, index … ili bilo koji drugi dokument gde se vidi Vaša fotografija i Matični broj građana). Vaša lična dokumenta neće biti objavljivana, niti na bilo koji drugi način zloupotrebljena.

Svi podaci se čuvaju, kako pojedinci ne bi zloupotrebili i poslali lična dokumenta drugih osoba.